Allin Säätiön apurahoja kulttuuri- ja kehittämishankkeisiin voi hakea 21.9.-5.10.2022.
Myönnämme vuosittain apurahoja kulttuuri- ja kehittämishankkeisiin, jotka edistävät Säätiön tarkoitusta perheiden sosiaalisen turvallisuuden lisäämiseksi yhteiskunnassa.

 

Allin Säätiö myöntää vuosittain apuarahoja kulttuuri- ja kehittämishankkeisiin henkilöille ja yhteisöille. Seuraava hakuaika on 21.9.-5.10.2022.
  • Kulttuuriapuraha on pienimuotoisille, vuoden kuluessa toteutettaville, kulttuurihankkeille tarkoitettu apuraha. Kulttuuriapurahaa myönnettäessä katsotaan eduksi verkostoituminen ja yhteistyö usean toimijan kanssa.
  • Kulttuurihankkeen apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt ja yhteisöt. Apurahan suuruus on enintään 4 000 euroa.
  • Kehittämisapuraha on yhteisöille myönnettävä apuraha, jonka tarkoitus on mahdollistaa uuden toimintamallin kehittäminen tai kokeilu sekä tutkimustiedon soveltaminen käytäntöön. Hankkeet on toteutettava vuoden kuluessa avustuksen myöntämisestä.
  • Kehittämishankkeet voivat olla esim. sellaisia, joissa pilotoidaan lapsia, nuoria ja perheitä tukevan toiminnan seurantaan tai tunnistamiseen tarkoitettuja lomakkeita tai mittareita. Hankkeiden tavoitteellisuuteen, skaalautuvuuteen ja yhteistyöhön eri toimijoiden välillä, sisältäen erityisesti tutkimuksen, kiinnitetään erityistä huomiota.
  • Myönnettävät kehittämisapurahat ovat pääsääntöisesti korkeintaan 8 000 euroa. Yhdelle erittäin laadukkaalle ja lupaavalle kehittämishankkeelle voidaan vuosittain myöntää myös yli 8000 euron avustus, joka on suuruudeltaan enintään 20 000 euroa.

Tarkemmat hakuohjeet löytyvät täältä: https://allinsaatio.fi/apurahan-hakijalle/

Kuva: Mirkka Pihlajamaa


Muita uutisia