Lahjoitukset & testamentit

Säätiölle tehdyt lahjoitukset käytetään lyhentämättöminä säätiön toimipiiriin kuuluvan tutkimustoiminnan rahoittamiseen. Testamentin osalta noudatetaan sen tekijän tahtoa varojen käytöstä.

Lahjoitukset ja testamentit

Verohallitus on päätöksellään nimennyt Alli Paasikiven Säätiön sellaiseksi tuloverolain 57 §:n 2 kohdassa tarkoitetuksi yleishyödylliseksi yhteisöksi, jolle tehdyn vähintään 841 euron ja enintään 25228 euron suuruisen rahalahjoituksen toinen yhteisö saa vähentää tulostaan verotuksessa. Lahjoitukset käytetään lyhentämättöminä säätiön toimipiiriin kuuluvan tutkimustoiminnan rahoittamiseen. Testamentin osalta noudatetaan sen tekijän tahtoa varojen käytöstä.