Alli Paasikivi-stiftelsen

Syftet med Alli Paasikivi-stiftelsen är att främja familjens sociala trygghet i samhället. Stiftelsen delar varje år ut stipendier till såväl kultur- och utvecklingsprojekt som till forskning som främjar stiftelsens syfte. Ansökan till kultur- och utvecklingsprojekten sker på hösten. Forskningsstipendierna delas ut i början av året. 

Till den som ansöker om ett stipendium

Försäkra dig om ansökningstiderna, anvisningarna och behörighet när du söker om medel för ditt projekt eller för din forskning.

Till den som tilldelas ett stipendium

Anvisningar för den som tilldelats ett stipendium.