Alli Paasikivi-stiftelsen

Stiftelsens funktionärer

Stiftelsens ombud:

Pol Dr. Sinikka Aapola-Kari
Tel. 044 710 1599
sinikka.aapola-kari@allinsaatio.fi

Stiftelsens stipendium– och kommunikationssamordnare:

Milla Karkulahti
milla.karkulahti@allinsaatio.fi

Stiftelsens ordförande:

D.Soc.Sc. Pekka Perttula tohtori.perttula@gmail.com

Stiftelsens kassör:

Ekon.mag Piia Latvala
Tel. 050 521 1514
piia.latvala@mandatumam.com

Stiftelsens elektroniska faktureringsuppgifter:

003705924149
Operatör: Apix

FO-nummer: 0592414-9

Ansök om stipendium

Stiftelsen delar ut stipendier till kultur- och utvecklingsprojekt samt till forskning som främjar stiftelsens syfte.

Läs mer

Plats