Apurahaa tutkimukseesi

Väitöskirjojen ja post doc -tutkimuksien tekemiseen

Tutkimusapuraha on henkilökohtaisena myönnettävä apuraha, joka on tarkoitettu väitöskirjojen ja post doc -töiden tekemiseen. Tutkimusapurahan haku aukeaa alkuvuodesta ja apuraha on yleensä haettavissa kaksi viikkoa. Tutkimusapurahoja myönnettäessä painotetaan korkeatasoisia hakemuksia, päätökset tehdään huhtikuussa. Päätöksistä ilmoitetaan apurahansaajille henkilökohtaisesti sekä säätiön verkkosivuilla toukokuun loppuun mennessä.

Tutkimusapurahaa myönnetään enintään vuodeksi kerrallaan ja apurahan suuruus on 26 355 euroa.

Apurahoihin liittyvät tiedustelut info@allinsaatio.fi.

Seuraava hakuaika on keväällä 2025.

Kuka voi hakea apurahaa?

Tutkimusrahoitus myönnetään henkilökohtaisena apurahana.

Rahoitusta ei myönnetä perustutkintojen suorittamiseen, matkoihin, painatuskuluihin, laitehankintoihin tai avustavan henkilökunnan palkkaamiseen.

Miten apurahaa haetaan?

Haku tapahtuu sähköisen järjestelmän kautta säätiön verkkosivuilla julkaistavassa osoitteessa. Linkki apurahajärjestelmään: https://aps.apurahat.fi. Jokaiselle apurahatyypille on oma erillinen lomake, joka löytyy em. apurahajärjestelmästä.

Väitöskirjoissa ja tutkimushankkeissa noudatetaan yksivaiheista hakumenettelyä. Tutkimusapurahat myönnetään henkilökohtaisina apurahoina.

Tutkimussuunnitelman pituus on korkeintaan 12 000 merkkiä (sis. välilyönnit ja lähteet). Tutkimussuunnitelmasta tulee käydä selkeästi ilmi hankkeen tutkimustehtävä, tutkimus- ja analyysimenetelmät, aikataulu ja budjetti. Tutkimussuunnitelma voidaan kirjoittaa myös ruotsiksi tai englanniksi.

Alli Paasikiven Säätiö on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) Hyvän tieteellisen käytännön ohjetta ja edellyttää rahoittamiltaan tutkijoilta sen noudattamista.

Teknisissä ongelmissa hakemuksiin liittyen ota yhteyttä tekniseen tukeen sähköpostitse: hakemustuki@datalink.fi.

Liitteet

  • tutkimussuunnitelma (12 000 merkkiä (sis. välilyönnit ja lähteet)
  • suositukset
  • ansioluettelo, joka noudattaa TENK:in suosittelemaa mallia sekä julkaisuluettelo, jossa käytetään opetusministeriön julkaisutyyppiluokitusta

  • eettisen toimikunnan lausunto (mikäli tutkimushankkeen kannalta oleellinen)
  • rekisteritutkimuksissa rekisterinpitäjän lupa (mikäli tutkimushankkeen kannalta oleellinen)
  • edistymisraportti (mikäli tutkija on saanut aiemmin Alli Paasikiven Säätiön apurahan ja hakee jatkoa) 
  • tutkimuksen suorituspaikan sitoumus (post doc-tutkijoille) 
  • mahdolliset muut liitteet (mikäli tutkimushankkeen kannalta oleelliset)

Tutkimussuunnitelma, ansioluettelo ja suositukset ovat kaikille pakollisia liitteitä. Tohtorikoulutettavien osalta suosituksessa on käytävä ilmi onko hakijalla paikka tohtorinkoulutusohjelmassa. Mikäli rahoitusta haetaan tutkimukselle, joka on jo aikaisemmin saanut rahoitusta samaan tarkoitukseen Alli Paasikiven säätiöltä, myös edistymisraportti on pakollinen.

Eettisen toimikunnan lausunto, rekisterinpitäjän lupa sekä mahdolliset muut liitteet pitää liittää mukaan, mikäli ne ovat tutkimuksen kannalta oleellisia. Hakemuksessa on käytävä on käytävä ilmi, onko eettisen toimikunnan lausunto prosessissa.

Hakulomake on syytä täyttää huolellisesti kaikilta osin. Ei riitä, että asiat käyvät ilmi liitteistä. Lomaketta käytetään arvioinnin apuvälineenä, ja sen puutteellinen täyttäminen voi vaikuttaa kielteisesti hakemuksen arviointiin 

Ohjeet Tutkimuseettinen neuvottelukunnan (TENK) ansioluettelomalliin:

https://tenk.fi/sites/default/files/2021-06/TENK_Tutkijan_ansioluettelomalli_2020.pdf

 

Myönnetyt apurahat

Alli Paasikiven säätiö on myöntänyt apurahoja kulttuurihankkeisiin, yhteisöjen kehittämistoimintaan sekä tutkimustöihin, jotka tukevat säätiön tarkoitusta perheiden sosiaalisen turvallisuuden edistämisestä, liki 70 vuoden ajan.

Oletko hakemassa apurahaa?

Apurahoja tutkimuksiin, kehittämiseen ja hankkeisiin, jotka täyttävät säätiön tarkoituksen edistämisen ehdot.