Apurahan saajalle

Toimintaohjeet apurahan saaneelle.

Apurahan käyttötarkoitus

Alli Paasikiven Säätiö työskentelee perheen sosiaalisen turvallisuuden lisäämiseksi yhteiskunnassa. Pääsääntö on, että apuraha on käytettävä vuoden kuluessa sen myöntämisestä ja se tulee käyttää siihen tarkoitukseen kuin se on myönnetty.

Apurahan sitoumus

Apurahansaajan tulee täyttää sitoumus apurahajärjestelmässä, kun apuraha on myönnetty. Apurahansaajan nimi, projekti ja avustuksen suuruus julkaistaan säätiön verkkosivulla. Sitoumuksella apurahansaaja myös sitoutuu raportoimaan apurahan käytöstä kolmen kuukauden kuluttua apurahakauden päättymisestä. Apurahakausi lasketaan alkaneeksi maksuhetkestä.

Apurahan sitoumus tehdään apurahojen verkkopalvelussa, ja sinne kirjaudutaan samoilla tunnuksilla, joita käyttämällä hakemus on tehty: https://aps.apurahat.fi

Jos sinulla kirjautumisessa on ongelmia, lue ensin kysymyksiä ja vastauksia -osio. Jos pulma ei selviä, ota yhteys hakemustuki@datalink.fi. Maksatuspyyntö on tehtävä viimeistään kahta viikkoa ennen toivottua maksuajankohtaa.

Apurahan nosto, maksaminen ja lykkäys

Apurahat maksetaan ensisijaisesti kertaeränä kahden kuukauden kuluessa päätösten julkistamisesta, edellyttäen että saaja toimittaa sitoumuksen ja maksutiedot ajoissa. Loppuvuodesta myönnetyt apurahat maksetaan pääsääntöisesti seuraavan tammikuun aikana ja keväällä myönnetyt apurahat kesäkuun aikana. Apuraha on nostettava viimeistään myönnöstä seuraavan vuoden alussa.

Henkilökohtaiset apurahat: apurahan käyttöaikaa voi pidentää vain perustellusta syystä (vanhempainvapaa, pitkäaikainen sairaus). Pyyntö on esitettävä säätiön asiamiehelle kirjallisena sähköpostitse.

Jos apurahaa ei käytetä myönnettyyn tarkoitukseen, se voidaan periä takaisin. Ilmoita asiamiehelle välittömästi, mikäli et aio käyttää apurahaa. Ilmoita säätiön asiamiehelle myös, jos sinulle myönnetään muu rahoitus, yhteys- tai muut tietosi muuttuvat, siirryt palkkatyöhön tai jos apurahan käyttötarkoitus olennaisesti muuttuu. Myös vanhempainlomasta, pitkästä sairauslomasta tai osa-aikatyöstä on ilmoitettava (henkilökohtaiset apurahat).

Säätiön nimen mainitseminen

Apurahan saajan tulisi mainita Alli Paasikiven Säätiön nimi paino- ja digituotteissa. Säätiön logon voit ladata täältä.

Vakuutukset

Jos olet saanut apurahan Suomesta, työeläkevakuuttamistasi hoitaa Mela Maatalousyrittäjien eläkelaitos. Apurahansaajalla on velvollisuus itse huolehtia vakuutuksesta. Vakuutusvelvollisuus koskee henkilökohtaisen apurahan saaneita ja työryhmässä apurahalla työskenteleviä.

Sinun tulee hakea eläkevakuutusta, jos

  • apurahasi on myönnetty vähintään neljä kuukautta kestävään työskentelyyn
  • myös alle neljän kuukauden työskentelyyn tarkoitettu apuraha voidaan tietyin ehdoin vakuuttaa yhdistämällä se voimassa olevaan vakuutukseen. Lisätietoja: Apurahan yhdistäminen.
  • työskentelyyn tarkoitettu apurahasi on vuotuiseksi työtuloksi muunnettuna 4 032 euroa tai suurempi (vuonna 2021). Lisätietoja: Apurahansaajan työtulo
  • et ole työsuhteessa apurahan myöntäjään
  • olet 18–68 vuotias, mutta et kuitenkaan vanhuuseläkkeellä
  • kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Jos kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin, sinun tulee hankkia vakuutus myös työskennellessäsi apurahalla ulkomailla, tai jos tulet työskentelemään Suomeen ulkomailta. Lue lisää: https://www.mela.fi/apurahansaajat/

Palkkatyö apurahakaudella

Apurahakaudella on mahdollista suorittaa virkaa tai muuta palkallista tehtävää rajoitetusti, enintään 25 % työajasta. Periaatteena on, että kokopäiväiseen työskentelyyn tarkoitetulla apurahakaudella on mahdollista tehdä esim. satunnaisia tai säännöllisiä tuntitöitä. Jos työtä on tarve tehdä enemmän, esimerkiksi osa-aikaisesti, se vaikuttaa apurahan käyttöaikaan ja siitä tulee sopia erikseen säätiön kanssa. Toista työskentelyapurahaa tai työttömyysetuuksia ei voi nauttia apurahakauden aikana.

Apurahan peruminen

Jos apurahaa ei ole nostettu kahden vuoden kuluessa sen myöntämisestä, se peruutetaan ilman erillistä ilmoitusta. Apuraha peruutetaan, mikäli apurahalle tarkoitettua työtä ei toteuteta. Jos apurahaa ei ole käytetty ohjeiden mukaisesti, vielä maksamaton apuraha voidaan perua ja jo maksettu apuraha periä takaisin.

Verotus

Apurahansaajan tulee ilmoittaa säätiöltä saamansa apuraha veroilmoituksessaan. Säätiö ilmoittaa verottajalle vuosittain luonnollisille henkilöille maksamansa apurahat. Lue lisää ohjeita apurahan verotuksesta.

Selvitys apurahan käytöstä

Apurahan saajan on raportoitava apurahan käytöstä myönnettyyn tarkoitukseen kolmen kuukauden kuluessa apurahakauden päättymisen jälkeen. Apurahakausi on yksi vuosi ja lasketaan alkaneeksi apurahan maksuhetkestä. Raportointi tapahtuu sähköisen hakujärjestelmän kautta https://aps.apurahat.fi.

Myös tutkimushankkeelle jatkorahoitusta saaneiden tulee selvittää edellisen apurahakauden käyttö sähköisen järjestelmän kautta.

Hyödyllisiä linkkejä apurahansaajan oikeuksista ja velvollisuuksista:

https://www.mela.fi/apurahansaajat/

https://tieteentekijat.fi/assets/uploads/2020/01/apurahatutkijan_tietopaketti_2017_2908.pdf

https://tieteentekijat.fi/tieteentekijan-arki/apurahat/

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot/ansiotulot/apurahat/