Kehittämisapuraha yhteisöille

Uuden toimintamallin kehittämiseen sekä tutkimustiedon soveltamiseen

Kehittämisapuraha on yhteisöille myönnettävä apuraha, jonka tarkoitus on mahdollistaa uuden toimintamallin kehittäminen tai kokeilu sekä tutkimustiedon soveltaminen käytäntöön.

Hankkeet on toteutettava vuoden kuluessa avustuksen myöntämisestä. Kehittämishankeissa apurahat ovat korkeintaan 8 000 euroa.

Seuraava hakuaika on syksyllä 2022.

Kuka voi hakea apurahaa?

Kehittämisapuraha on tarkoitettu yhteisöille uusien toimitamallien kehittämiseen tai kokeiluun sekä tutkimustiedon soveltamisesta käytäntöön.

Miten apurahaa haetaan?

Haku tapahtuu sähköisen järjestelmän kautta säätiön verkkosivuilla julkaistavassa osoitteessa. Linkki apurahajärjestelmään: https://aps.apurahat.fi. Jokaiselle apurahatyypille on oma erillinen lomake, joka löytyy em. apurahajärjestelmästä.

Myönnetyt apurahat

Alli Paasikiven säätiö on myöntänyt apurahoja kulttuurihankkeisiin, yhteisöjen kehittämistoimintaan sekä tutkimustöihin, jotka tukevat säätiön tarkoitusta perheiden sosiaalisen turvallisuuden edistämisestä, liki 70 vuoden ajan.

Oletko hakemassa apurahaa?

Apurahoja tutkimuksiin, kehittämiseen ja hankkeisiin,
jotka täyttävät säätiön tarkoituksen edistämisen ehdot.

Ohjeet apurahan hakijalle