Kehittämisapuraha rekisteröidyille yhdistyksille ja säätiöille

Uuden toimintamallin kehittämiseen sekä tutkimustiedon soveltamiseen

Alli Paasikiven säätiön tarkoitus on edistää perheen sosiaalista turvallisuutta yhteiskunnassa. Säätiö jakaa vuosittain apurahoja kehittämishankkeisiin, jotka edistävät säätiön tarkoitusta.

Kehittämisapuraha on yleishyödyllisille toimijoille, kuten rekisteröidyille yhdistyksille ja säätiöille myönnettävä apuraha, jonka tarkoitus on mahdollistaa uuden toimintamallin kehittäminen tai kokeilu sekä tutkimustiedon soveltaminen käytäntöön. Hankkeet on toteutettava vuoden kuluessa avustuksen myöntämisestä. Kulttuuri- ja kehittämishankkeiden haku tapahtuu syksyllä, päätöksistä ilmoitetaan vuoden loppuun mennessä.

Hankkeet voivat olla esim. sellaisia, joissa pilotoidaan lapsia, nuoria ja perheitä tukevan toiminnan seurantaan tai tunnistamiseen tarkoitettuja välineitä ja keinoja. Hankkeiden arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota tavoitteellisuuteen, skaalautuvuuteen ja yhteistyöhön eri toimijoiden välillä, sisältäen erityisesti tutkimuksen.

Myönnettävät apurahat ovat pääsääntöisesti korkeintaan 8 000 euroa. Säätiö voi kuitenkin harkintansa mukaan myöntää erittäin laadukkaille ja lupaaville hankkeille vuosittain myös yhdestä kolmeen yli 8000 euron avustusta, jotka ovat suuruudeltaan enintään 20 000 euroa.

 

Vuoden 2023 haussa myönnetyt apurahat löytyvät: https://allinsaatio.fi/apurahat/myonnetyt-apurahat/

Kiitos kaikille hakijoille ja lämpimät onnittelut apurahansaajille!

Kuka voi hakea apurahaa?

Kehittämisapuraha on tarkoitettu rekisteröidyille yhdistyksille ja säätiöille uusien toimintamallien kehittämiseen tai kokeiluun, sekä tutkimustiedon soveltamisesta käytäntöön. Rahoitus myönnetään vain hankkeille, jotka tukevat säätiön tarkoitusta.

Myönnettävät apurahat ovat pääsääntöisesti korkeintaan 8 000 euroa. Säätiö voi kuitenkin harkintansa mukaan myöntää erittäin laadukkaille ja lupaaville hankkeille vuosittain myös yhdestä kolmeen yli 8000 euron avustusta, jotka ovat suuruudeltaan enintään 20 000 euroa.

Miten apurahaa haetaan?

Haku tapahtuu sähköisen järjestelmän kautta säätiön verkkosivuilla julkaistavassa osoitteessa. Linkki apurahajärjestelmään: https://aps.apurahat.fi. Jokaiselle apurahatyypille on oma erillinen lomake, joka löytyy em. apurahajärjestelmästä.

Teknisissä ongelmissa hakemuksiin liittyen ota yhteyttä tekniseen tukeen sähköpostitse: hakemustuki@datalink.fi.

Hyvällä hankkeella on:

  • selkeä kohderyhmä.
  • selkeä tavoite.
  • teoreettinen viitekehys tai on olemassa empiiristä tietoa, joka tukee ymmärrystä siitä, että hankkeessa esitetyllä käytännöllä olisi saavutettavissa vaikutuksia kohderyhmän elämässä.

Hakemuksessa on käytävä selkeästi ilmi, minkä suuruista summaa haetaan. Mukaan liitettävässä budjetissa on oltava erittely siitä, mihin kuluihin rahoitusta käytettäisiin. Lisäksi hankkeen puitteet ajan, resurssien ja osaamisen suhteen ovat uskottavat toteutuksen kannalta. Hakemuksessa esitetty toiminta tuo uutta tietoa perhepalveluiden ja perhepolitiikan tueksi, sekä edistää säätiön tarkoitusta lisäämällä perheiden hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta yhteiskunnassa.

Hankesuunnitelma voidaan kirjoittaa myös ruotsiksi tai englanniksi.

Myönnetyt apurahat

Alli Paasikiven säätiö on myöntänyt apurahoja kulttuurihankkeisiin, yhteisöjen kehittämistoimintaan sekä tutkimustöihin, jotka tukevat säätiön tarkoitusta perheiden sosiaalisen turvallisuuden edistämisestä, liki 70 vuoden ajan.

Oletko hakemassa apurahaa?

Apurahoja tutkimuksiin, kehittämiseen ja hankkeisiin, jotka täyttävät säätiön tarkoituksen edistämisen ehdot.