Kehittämisapuraha rekisteröidyille yhdistyksille ja säätiöille

Uuden toimintamallin kehittämiseen sekä tutkimustiedon soveltamiseen

Kehittämisapuraha on rekisteröidyille yhdistyksille ja säätiöille myönnettävä apuraha, jonka tarkoitus on mahdollistaa uuden toimintamallin kehittäminen tai kokeilu sekä tutkimustiedon soveltaminen käytäntöön. Hankkeet on toteutettava vuoden kuluessa avustuksen myöntämisestä. Kulttuuri- ja kehittämishankkeiden haku tapahtuu syksyllä, päätöksistä ilmoitetaan vuoden loppuun mennessä.

Hankkeet voivat olla esim. sellaisia, joissa pilotoidaan lapsia, nuoria ja perheitä tukevan toiminnan seurantaan tai tunnistamiseen tarkoitettuja välineitä ja keinoja. Hankkeiden arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota tavoitteellisuuteen, skaalautuvuuteen ja yhteistyöhön eri toimijoiden välillä, sisältäen erityisesti tutkimuksen.

Myönnettävät apurahat ovat pääsääntöisesti korkeintaan 8 000 euroa. Yhdelle erittäin laadukkaalle ja lupaavalle kehittämishankkeelle voidaan vuosittain myöntää myös yli 8000 euron avustus, joka on suuruudeltaan enintään 20 000 euroa.

 

Seuraava hakuaika on syksyllä 2023.

 

 

Kuka voi hakea apurahaa?

Kehittämisapuraha on tarkoitettu rekisteröidyille yhdistyksille ja säätiöille uusien toimintamallien kehittämiseen tai kokeiluun, sekä tutkimustiedon soveltamisesta käytäntöön.

Hyvällä hankkeella on:

  • selkeä kohderyhmä.
  • selkeä tavoite.
  • teoreettinen viitekehys tai on olemassa empiiristä tietoa, joka tukee ymmärrystä siitä, että hankkeessa esitetyllä käytännöllä olisi saavutettavissa vaikutuksia kohderyhmän elämässä.

Lisäksi hankkeen puitteet ajan, resurssien ja osaamisen suhteen ovat uskottavat toteutuksen kannalta. Hakemuksessa esitetty toiminta tuo uutta tietoa perhepalveluiden ja perhepolitiikan tueksi.

Hankesuunnitelma voidaan kirjoittaa myös ruotsiksi tai englanniksi.

Miten apurahaa haetaan?

Haku tapahtuu sähköisen järjestelmän kautta säätiön verkkosivuilla julkaistavassa osoitteessa. Linkki apurahajärjestelmään: https://aps.apurahat.fi. Jokaiselle apurahatyypille on oma erillinen lomake, joka löytyy em. apurahajärjestelmästä.

Myönnetyt apurahat

Alli Paasikiven säätiö on myöntänyt apurahoja kulttuurihankkeisiin, yhteisöjen kehittämistoimintaan sekä tutkimustöihin, jotka tukevat säätiön tarkoitusta perheiden sosiaalisen turvallisuuden edistämisestä, liki 70 vuoden ajan.

Oletko hakemassa apurahaa?

Apurahoja tutkimuksiin, kehittämiseen ja hankkeisiin,
jotka täyttävät säätiön tarkoituksen edistämisen ehdot.

Ohjeet apurahan hakijalle