Kulttuuriapurahaa henkilöille ja yhteisöille

Pienimuotoisiin hankkeisiin

Alli Paasikiven säätiön tarkoitus on edistää perheen sosiaalista turvallisuutta yhteiskunnassa. Säätiö jakaa vuosittain apurahoja sekä kulttuuri- ja kehittämishankkeisiin että tutkimukseen, jotka edistävät säätiön tarkoitusta. Kulttuuri- ja kehittämishankkeiden haku tapahtuu syksyllä, päätöksistä ilmoitetaan vuoden loppuun mennessä.

Kulttuuriapuraha on pienimuotoisille, vuoden kuluessa toteutettaville, kulttuurihankkeille tarkoitettu apuraha. Kulttuuriapurahaa myönnettäessä katsotaan eduksi verkostoituminen ja yhteistyö usean toimijan kanssa.

Kulttuurihankkeisiin apurahaa voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt tai yksityishenkilöt. Apurahan suuruus on enintään 4 000 euroa.

Seuraava hakuaika on syksyllä 2023.

Kuka voi hakea apurahaa?

Kulttuuriapuraha on tarkoitettu pienimuotoisiin säätiön tarkoitusta edistäviin hankkeisiin. Apurahaa voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt tai yksityishenkilöt.

Hyvällä hankkeella on:

  • selkeä kohderyhmä.
  • hyvä kuvaus suunnitellusta toiminnasta.

Lisäksi hankkeen puitteet ajan, resurssien ja osaamisen suhteen ovat uskottavat toteutuksen kannalta. Hakemuksessa esitetty toiminta edistää säätiön periaatteita esim. kohentaen kotien henkistä tasoa ja lisäämällä perheiden hyvinvointia.

Hankesuunnitelma voidaan kirjoittaa myös ruotsiksi tai englanniksi.

Miten apurahaa haetaan?

Haku tapahtuu sähköisen järjestelmän kautta säätiön verkkosivuilla julkaistavassa osoitteessa. Linkki apurahajärjestelmään: https://aps.apurahat.fi. Jokaiselle apurahatyypille on oma erillinen lomake, joka löytyy em. apurahajärjestelmästä.

Myönnetyt apurahat

Alli Paasikiven säätiö on myöntänyt apurahoja kulttuurihankkeisiin, yhteisöjen kehittämistoimintaan sekä tutkimustöihin, jotka tukevat säätiön tarkoitusta perheiden sosiaalisen turvallisuuden edistämisestä, liki 70 vuoden ajan.

Oletko hakemassa apurahaa?

Apurahoja tutkimuksiin, kehittämiseen ja hankkeisiin,
jotka täyttävät säätiön tarkoituksen edistämisen ehdot.

Ohjeet apurahan hakijalle