Kulttuuriapurahaa henkilöille ja yhteisöille

Vuoden sisällä toteutettaviin kulttuurihankkeisiin

Alli Paasikiven säätiön tarkoitus on edistää perheen sosiaalista turvallisuutta yhteiskunnassa. Säätiö jakaa vuosittain apurahoja sekä kulttuuri- ja kehittämishankkeisiin että tutkimukseen, jotka edistävät säätiön tarkoitusta. Kulttuuri- ja kehittämishankkeiden haku tapahtuu syksyllä, päätöksistä ilmoitetaan vuoden loppuun mennessä.

Kulttuuriapuraha on vuoden kuluessa toteutettaville kulttuurihankkeille tarkoitettu apuraha. Kulttuuriapurahaa myönnettäessä katsotaan eduksi verkostoituminen ja yhteistyö usean toimijan kanssa.

Kulttuurihankkeisiin apurahaa voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt tai yksityishenkilöt. Myönnettävät apurahat ovat pääsääntöisesti korkeintaan 8 000 euroa. Säätiö voi kuitenkin harkintansa mukaan myöntää erittäin laadukkaille ja lupaaville hankkeille vuosittain myös yhdestä kolmeen yli 8000 euron avustusta, jotka ovat suuruudeltaan enintään 20 000 euroa.

Seuraava hakuaika on 26.9.-10.10.2023.
Ilmoittaudu mukaan apurahainfoon Teamsin välityksellä 27.9. klo 13:30-15! info@allinsaatio.fi

Kuka voi hakea apurahaa?

Alli Paasikiven säätiön tarkoitus on edistää perheen sosiaalista turvallisuutta yhteiskunnassa. Kulttuuriapuraha on tarkoitettu säätiön tarkoitusta edistäviin hankkeisiin. Rahoitus myönnetään vain hankkeille, jotka tukevat säätiön tarkoitusta. Apurahaa voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt tai yksityishenkilöt. Apuraha tulee käyttää vuoden sisällä myönnöstä.

Myönnettävät apurahat ovat pääsääntöisesti korkeintaan 8 000 euroa. Säätiö voi kuitenkin harkintansa mukaan myöntää erittäin laadukkaille ja lupaaville hankkeille vuosittain myös yhdestä kolmeen yli 8000 euron avustusta, jotka ovat suuruudeltaan enintään 20 000 euroa.

Hyvällä hankkeella on:

  • selkeä kohderyhmä.
  • hyvä kuvaus suunnitellusta toiminnasta.

Hakemuksessa on käytävä selkeästi ilmi, minkä suuruista summaa haetaan. Mukaan liitettävässä budjetissa on oltava erittely siitä, mihin kuluihin rahoitusta käytettäisiin. Mikäli hakija hakee sekä pienempää, että isompaa apurahaa, täytetään hakemuslomakkeen kuluerittely suuremman haettavan apurahan mukaan. Varsinaisessa hakemustekstissä on selkeästi tuotava esiin, mitä toimintoja toteutettaisiin pienemmällä budjetilla ja mitä suuremmalla budjetilla, mukaan lukien kuluerittely pienemmälle budjetille.

Kahta erillistä hakemusta ei tarvitse tehdä.

Lisäksi hankkeen puitteet ajan, resurssien ja osaamisen suhteen ovat uskottavat toteutuksen kannalta. Hakemuksessa esitetty toiminta edistää säätiön periaatteita lisäämällä perheiden hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta yhteiskunnassa.

Hankesuunnitelma voidaan kirjoittaa myös ruotsiksi tai englanniksi.

Miten apurahaa haetaan?

Haku tapahtuu sähköisen järjestelmän kautta säätiön verkkosivuilla julkaistavassa osoitteessa. Linkki apurahajärjestelmään: https://aps.apurahat.fi. Jokaiselle apurahatyypille on oma erillinen lomake, joka löytyy em. apurahajärjestelmästä.

Myönnetyt apurahat

Alli Paasikiven säätiö on myöntänyt apurahoja kulttuurihankkeisiin, yhteisöjen kehittämistoimintaan sekä tutkimustöihin, jotka tukevat säätiön tarkoitusta perheiden sosiaalisen turvallisuuden edistämisestä, liki 70 vuoden ajan.

Oletko hakemassa apurahaa?

Apurahoja tutkimuksiin, kehittämiseen ja hankkeisiin,
jotka täyttävät säätiön tarkoituksen edistämisen ehdot.

Ohjeet apurahan hakijalle