Kulttuuriapurahaa henkilöille ja yhteisöille

Vuoden sisällä toteutettaviin kulttuurihankkeisiin

Alli Paasikiven säätiön tarkoitus on edistää perheen sosiaalista turvallisuutta yhteiskunnassa. Säätiö jakaa vuosittain apurahoja sekä kulttuuri- ja kehittämishankkeisiin että tutkimukseen, jotka edistävät säätiön tarkoitusta.

Kulttuuriapuraha on vuoden kuluessa toteutettaville, säätiön tarkoitusta edistäville kulttuurihankkeille myönnettävä apuraha. Avustusta myönnettäessä katsotaan eduksi verkostoituminen ja yhteistyö usean toimijan kanssa.

Kulttuurihankkeisiin apurahaa voivat hakea yleishyödylliset toimijat, kuten rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt.

Myönnettävät apurahat ovat suuruudeltaan 5 000 – 10 000 euroa. Apurahojen haku tapahtuu syksyllä, päätöksistä ilmoitetaan vuoden loppuun mennessä ja apurahat pyritään maksamaan vuoden alussa. Apuraha tulee käyttää vuoden kuluessa myönnöstä.

Seuraava hakuaika on 16.9.-2.10.2024.

Kuka voi hakea apurahaa?

Alli Paasikiven säätiön tarkoitus on edistää perheen sosiaalista turvallisuutta yhteiskunnassa. Kulttuuriapuraha on tarkoitettu säätiön tarkoitusta edistäviin hankkeisiin. Apurahaa voivat hakea yleishyödylliset toimijat, kuten rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt  Apuraha tulee käyttää vuoden sisällä myönnöstä.

Kulttuurihankkeille myönnettävät apurahat ovat suuruudeltaan 5 000 – 10 000 euroa. Apurahojen haku tapahtuu syksyllä, päätöksistä ilmoitetaan vuoden loppuun mennessä ja apurahat pyritään maksamaan vuoden alussa.

Miten apurahaa haetaan?

Haku tapahtuu sähköisen järjestelmän kautta säätiön verkkosivuilla julkaistavassa osoitteessa. Linkki apurahajärjestelmään: https://aps.apurahat.fi. Jokaiselle apurahatyypille on oma erillinen lomake, joka löytyy em. apurahajärjestelmästä.

Teknisissä ongelmissa hakemuksiin liittyen ota yhteyttä tekniseen tukeen sähköpostitse: hakemustuki@datalink.fi.

Hyvällä hankkeella on:

  • selkeä kohderyhmä.
  • hyvä kuvaus suunnitellusta toiminnasta.
  • Pakolliset liitteet ovat toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta, sekä hankkeen rahoitussuunnitelma.

Hakemuksessa on käytävä selkeästi ilmi, minkä suuruista summaa haetaan. Mukaan liitettävässä budjetissa on oltava erittely siitä, mihin kuluihin rahoitusta käytettäisiin. Lisäksi hankkeen puitteet ajan, resurssien ja osaamisen suhteen ovat uskottavat toteutuksen kannalta. Hakemuksessa esitetty toiminta edistää säätiön periaatteita lisäämällä perheiden hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta yhteiskunnassa.

Hankesuunnitelma voidaan kirjoittaa myös ruotsiksi tai englanniksi.

Myönnetyt apurahat

Alli Paasikiven säätiö on myöntänyt apurahoja kulttuurihankkeisiin, yhteisöjen kehittämistoimintaan sekä tutkimustöihin, jotka tukevat säätiön tarkoitusta perheiden sosiaalisen turvallisuuden edistämisestä, liki 70 vuoden ajan.

Oletko hakemassa apurahaa?

Apurahoja tutkimuksiin, kehittämiseen ja hankkeisiin, jotka täyttävät säätiön tarkoituksen edistämisen ehdot.