Allin päivän seminaarin yhteydessä 31.1. julkistettiin vuonna 2023 myönnetyt yli 8000 euron suuruiset apurahat vuodelle 2024.

31.1. järjestetyn Allin päivän seminaarin yhteydessä julkistettiin vuonna 2023 myönnetyt yli 8000 euron suuruiset apurahat

Kulttuuriapurahojen osalta yli 8000 euron suuruinen avustus myönnettiin kahdelle hakijalle ja kehittämishankkeiden osalta neljälle hakijalle. Rahoitettavat hankkeet toteutuvat vuoden 2024 aikana.

Lämpimät onnittelut kaikille apurahan saajille!

Kulttuuriapurahat:

Dialogia-festivaali ry: Lasten Dialogia! – monikulttuurinen tapahtuma. 20 000 e.

SamiSoster ry: Mánážat – Saamelaislasten leiri. 16 000 e.

Kehittämisapurahat:

Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu ry: TÄNNE JUURTUNUT -kulttuurihyvinvointimallin pilotointi ja konseptointi. 20 000 e.

Irti Huumeista ry: 5-Steps, viiden askelen menetelmä huumeita käyttävien ihmisten läheisten tueksi. 20 000 e.

Suomen Perinataalimielenterveysyhdistys ry: Raskaus- ja vauva-ajan ahdistuneisuus- ja masennusoppaiden digitalisointi. 20 000 e.

VIOLA väkivallasta vapaaksi ry: Perheiden turvallisia lähisuhteita vahvistava perheprosessityöskentely ja sitä tukevan jatkotyöskentelymallin kehittäminen LKK- menetelmään (Lasten kaltoinkohtelun katkaiseminen). 20 000 e.

Kaikki vuodelle 2024 myönnetyt apurahat löytyvät:

https://allinsaatio.fi/ajankohtaista/kulttuuriapurahat-vuodelle-2024/

https://allinsaatio.fi/ajankohtaista/kehittamisapurahat-vuodelle-2024/

Apurahansaajat yhteiskuvassa 31.1.2024. Kuva: Tilda Hopia


Muita uutisia