Vuoden 2023 apurahahaku kulttuuri- ja kehittämishankkeille on päättynyt, kiitos kaikille hakijoille!

The application period for culture and development grants has ended, thank you to all applicants!

 

Vuoden 2023 apurahahaku kulttuuri- ja kehittämishankkeille on päättynyt, kiitos kaikille hakijoille! Päätöksistä tiedotetaan marraskuussa 2023 Säätiön verkkosivuilla ja hakijoille toimitetaan päätös myös sähköpostitse. Apurahoihin liittyvät tiedustelut: info@allinsaatio.fi
Aiempina vuosina myönnetyt apurahat löytyvät täältä: https://allinsaatio.fi/apurahat/myonnetyt-apurahat/

The application period for culture and development grants has ended, thank you to all applicants! Decisions will be announced in November 2023 on the Foundation’s website, and applicants will also receive a decision by email. Inquiries related to grants: info@allinsaatio.fi

The grants awarded in previous years can be found here: https://allinsaatio.fi/apurahat/myonnetyt-apurahat/Muita uutisia