Alli Paasikiven Säätiön hallitus myönsi kokouksessaan 22.4.2022 kaksitoista väitöskirja- ja tutkimushankeapurahaa, yhteissummaltaan 250.500 euroa.

 

Apurahat myönnettiin seuraaviin kohteisiin:

 

1. Anni Eerola, OTM

Vankien lasten edun ja oikeuksien toteutuminen, 23.000 €

2. Maija Haapala, YTM

Välittömässä vaarassa – nuorten kiireellisten sijoitusten taustatekijät ja vaikuttavuus, 23.000 €

3. Ulla Halonen, YTM

Läheiset muistisairaiden kotona asumisen mahdollistajana – puolisoiden ja aikuisten lasten tuen ja palveluiden tarpeet, 11.500 €

4. Niiranen Janette, VTM, tohtorikoulutettava (HY)

Kohti terveempää elämänkulkua – Lapsuusaikana sijoitettuina olevien henkilöiden ja vankien elämänpoluissa esiintyvä toimijuus sekä osallisuuden ja identiteetin suhde, 23.000 €

5. Marjaana Jones, TtT

Suomalaisten äitiysneuvolapalvelujen tulevaisuus kaupallisen, yhteiskunnallisen ja kokemuksellisen kehyksen kautta tarkasteltuna / Futures of Finnish Maternity Care: Commercial, Political and Experiential Framings, 26.000 €

6. Kati Kajastus, PsM, VTM

Yleistynyt ahdistuneisuus suomalaisilla nuorilla: Arviointi ja yhteydet perhe-elämään ja koulutukseen (Generalized anxiety among Finnish adolescents: Assessment and correlates in families and education), 23.000 €

7. Emmi Lindroos, KM

Yhteisvanhemmuus ja sitä vahvistavat tekijät vanhemmuuteen siirtymisen vaiheessa perheiden hyvinvoinnin tukena, 23.000 €

8. Nina Mellenius, KM

Väitöskirjatutkimus pienen lapsen kehitystä suojaavien suhdetekijöiden tunnistamisesta siirtymävaiheessa kotihoidosta varhaiskasvatukseen, 23.000 €

9. Maria Ponkilainen, VTM

Rekisteritutkimus samaa sukupuolta olevien parien liitoista ja lastenhankinnasta Suomessa, 23.000 €

10. Reetta Riikonen, YTM

Suomalais- ja maahanmuuttajataustaisten äitien väliset kohtaamiset ja niitä edistävät tekijät, 23.000 €

11. Pauliina Sibbie, YTM

VANHEMPANA SUOMESSA– tutkimus psykoedukatiivisen ryhmämuotoisen menetelmän vaikutuksista maahanmuuttajataustaisten perheiden hyvinvointiin, 23.000 €

12. Janne Takala, VTM

Korkein kynnys on kotiovella – Tuen saaminen ja sen esteet vanhempiensa juomisesta pitkäaikaishaittoja kokevilla nuorilla ja aikuisilla, 6.000 €

Onnittelut apurahansaajille!Muita uutisia