Vuoden 2021 tutkimusapurahat

Alli Paasikiven Säätiön hallitus myönsi kokouksessaan 19. huhtikuuta 2021 kahdeksan väitöskirja- ja tutkimushankeapurahaa yhteis-summaltaan 183.900 euroa.

Apurahat myönnettiin seuraaviin kohteisiin:
  • Väitöskirjatutkimus kasvatusyhteisöissä rakentuvista pahuuden määritelmistä ja sen vastustamisen käytännöistä kokonaisvaltaisen kestävyyden näkökulmasta.  Kurenlahti, Emma 23.000 euroa.
  • Varhaiskasvatuksen ja perhetaustan merkitys lasten oppimiseen sekä kouluttautumiseen. Laaninen, Markus 23.000 euroa.
  • Yhteisvanhemmuus ja sitä vahvistavat tekijät vanhemmuuteen siirtymisen vaiheessa perheiden hyvinvoinnin tukena. Lindroos, Emmi 23.000 euroa.
  • Perhesurmia ennakoivat tekijät.  Ellilä, Marianne 21.000 euroa.
  • Läheiset muistisairaiden kotona asumisen mahdollistajana – puolisoiden ja aikuisten lasten tuen ja palveluiden tarpeet. Halonen, Ulla 21.900 euroa.    
  • Onneton lapsuus vanhemmuuden varjona? Lapsuudessa omien vanhempien taholta koettu henkinen kaltoinkohtelu ja myöhemmät kolmen sukupolven väliset suhteet. Laine, Sanna 23.000 euroa.
  • Sairaus ja hyvinvointi perheissä: Fyysisen sairauden vaikutus muiden perheenjäsenten mielenterveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin sekä isovanhempien resurssien merkitys suojaavana tekijänä (ILLFAM).  Metsä-Simola, Niina 26.000 (post doc).
  • Vanhempana Suomessa – tutkimus psykoedukatiivisen ryhmämuotoisen menetelmän vaikutuksista maahanmuuttajataustaisten perheiden hyvinvointiin. Sibbie, Pauliina 23.000 euroa.          


Muita uutisia