Alli Paasikiven Säätiön hallitus myönsi kokouksessaan 26.4.2023 kymmenen väitöskirja- ja tutkimushankeapurahaa, yhteissummaltaan 230.000 euroa.

Onnittelut apurahansaajille!

Apuraha myönnettiin seuraaville hakijoille:

1. Eerola Anni: Vankien lasten edun ja oikeuksien toteutuminen, 23 000 e

2. Laine Sanna: Onneton lapsuus vanhemmuuden varjona? Lapsuudessa omien vanhempien taholta koettu henkinen kaltoinkohtelu ja myöhemmät kolmen sukupolven väliset suhteet, 23 000 e

3. Lindroos Emmi: Yhteisvanhemmuus ja sitä vahvistavat tekijät vanhemmuuteen siirtymisen vaiheessa perheiden hyvinvoinnin tukena, 23 000 e

4. Niiranen Janette: Kohti vakaampaa elämänkulkua – lastensuojelutaustaisten ja vankien elämänkulussa esiintyvä toimijuus, sekä osallisuuden ja identiteetin välinen suhde, 23 000 e

5. Koivumäki Terhi: Lapsen lihavuus – vanhempien kokemukset terveysneuvonnasta ja lihavuuden stigmasta, 23 000 e

6. Järvinen Petra: Adoptio lastensuojelullisena toimenpiteenä –Lastensuojelullisen adoption oikeudelliset reunaehdot, 23 000 e

7. Ponkilainen Maria: Rekisteritutkimus samaa sukupuolta olevien parien liitoista ja lastensaannista Suomessa, 23 000 e

8. den Herder Iija: Vanhemmuuden, lapsen edun ja sovinnollisuuden ihanteet huoltoriidoissa vanhempien ja ammattilaisten tulkitsemina, 23 000 e

9. Heimonen Ella: Jaettu identiteetti äitien etnisten ryhmien välisissä ystävyyssuhteissa, 23 000 e

10. Golamrej Eliasi: Afghan Women’s Perceptions on Domestic Violence and Child Protection in Finland: A qualitative research, 23 000 e

Myönnetty summa yht. 230 000 euroa

Lämpimät onnittelut apurahansaajille!Muita uutisia