Alli Paasikiven säätiön tarkoitus on edistää perheen sosiaalista turvallisuutta yhteiskunnassa. Säätiö jakaa vuosittain apurahoja sekä kulttuuri- ja kehittämishankkeisiin että tutkimukseen, jotka edistävät säätiön tarkoitusta.

Seuraava hakuaika kulttuuri- ja kehittämishankkeisiin on 26.9.-10.10.2023.
Allin Säätiö myöntää vuosittain apurahoja kulttuuri- ja kehittämishankkeille, jotka edistävät säätiön tarkoitusta perheiden sosiaalisen turvallisuuden lisäämiseksi.
Myönnettävät apurahat ovat pääsääntöisesti korkeintaan 8 000 euroa. Yhdelle erittäin laadukkaalle ja lupaavalle kulttuuri- ja kehittämishankkeelle voidaan kuitenkin vuosittain myöntää myös yli 8000 euron avustus, joka on suuruudeltaan enintään 20 000 euroa.
  • Kulttuuriapuraha on pienimuotoisille, vuoden kuluessa toteutettaville, kulttuurihankkeille tarkoitettu apuraha. Kulttuuriapurahaa myönnettäessä katsotaan eduksi verkostoituminen ja yhteistyö usean toimijan kanssa. Apurahaa voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt tai yksityishenkilöt. Lue lisää: https://allinsaatio.fi/apurahat/kulttuuriapurahat/
  • Kehittämisapuraha on rekisteröidyille yhdistyksille ja säätiöille myönnettävä apuraha, jonka tarkoitus on mahdollistaa uuden toimintamallin kehittäminen tai kokeilu sekä tutkimustiedon soveltaminen käytäntöön. Hankkeet on toteutettava vuoden kuluessa avustuksen myöntämisestä. Lue Lisää: https://allinsaatio.fi/apurahat/kehittamisapurahat/


Muita uutisia