Alli Paasikiven Säätiön hallitus on valinnut säätiön uudeksi asiamieheksi VTT, dosentti Sinikka Aapola-Karin.

Alli Paasikiven Säätiön uudeksi asiamieheksi on valittu VTT, dosentti (HY, sosiologia) Sinikka Aapola-Kari

Aapola-Kari aloittaa asiamiehenä kesäkuussa 2023, säätiön nykyisen asiamiehen VTT Petra Kouvosen siirtyessä muihin tehtäviin. Aapola-Kari toimii tällä hetkellä Nuorisotutkimusseuran tutkimusjohtajana.

”Teen asiamiehen työtä kesän ajan sivutoimisesti, mutta olen jäämässä syyskuun alussa toimivapaalle, jonka jälkeen pystyn omistamaan Alli Paasikiven Säätiölle vielä enemmän tarmoani.”

Pitkän työuransa aikana Aapola-Kari on työskennellyt myös tutkimus- ja opetustehtävissä Helsingin yliopistossa sekä toiminnanjohtajana valtakunnallisessa lastensuojelualan järjestössä. Hän on johtanut monenlaisia tutkimus- ja kehittämishankkeita, kirjoittanut ja toimittanut erilaisia julkaisuja sekä ohjannut ja arvioinut eri alojen opinnäytteitä.

”Minulla on hyvät verkostot toisaalta akateemisiin toimijoihin, toisaalta järjestökentälle niin sosiaali- ja terveysalan kuin nuorisoalankin osalta, ja lisäksi myös kansainvälisiä kontakteja. Uskon että nämä verkostot voivat olla osaltaan hyödyksi myös asiamiehen työssä.”

Tutkijana Aapola-Kari on erikoistunut kasvatus- ja koulutussosiologiaan sekä perhe- ja nuorisotutkimukseen, ja nämä teemat hän kokeekin itselleen erityisen läheisiksi tulevassa työssään.

”Odotan innolla työskentelyä Alli Paasikiven Säätiössä ja syvällisempää tutustumista säätiön toimintaan, joka on toki entuudestaan jossain määrin tuttua. Tarkoitukseni on yhdistää asiamiehen tehtävä omaan tutkimustyöhöni, jolle on viime vuosina ollut harmillisen vähän aikaa. Säätiössä on käynnistymässä strategiaprosessi, johon osallistun mielelläni ja uskon, että voin antaa oman panokseni säätiön tulevaisuuden visiointiin. Perheiden sosiaalisen turvallisuuden edistäminen on kytköksissä aina vallitsevaan yhteiskunnalliseen tilanteeseen, ja mielestäni niin Alli Paasikiven Säätiön kuin minkä tahansa muunkin organisaation on tärkeää säännöllisesti arvioida toimintansa kohdistamista, mikäli halutaan pysyä ajan tasalla.”

Lisätiedot: info@allinsaatio.fi

Sinikka Aapola-Kari. Kuva: Sara-Annika Aremo


Muita uutisia