Traumaoireet koetaan usein hallitsemattomiksi ja ylivoimaisiksi. TRT-menetelmän tavoitteena on palauttaa lapsille ja nuorille kokemus siitä, että he hallitsevat itse tunteitaan ja ajatuksiaan. Ryhmämuotoisen TRT-menetelmän tarkoituksena on myös painottaa lapsille, että heidän reaktionsa traumaattisiin kokemuksiin ovat normaaleja ja että muutkin sodan kokeneet lapset ja nuoret voivat reagoida samankaltaisesti.

Sodan kokeneille lapsille ja nuorille tarjottava matalan kynnyksen tutkimusperustaista tukea

Ukrainan sodan jatkuessa yhä useampi joutuu jättämään kotinsa ja hakemaan turvaa toisesta Euroopan maasta. Sisäministeriö arvioi, että tänä vuonna Suomeen saapuu lähes 40 000 ukrainalaista pakolaista, joista suuri osa on lapsia ja nuoria. Moni heistä tarvitsee tukea sodan aiheuttamien traumaoireiden kanssa selviämiseen. Sotatrauman kokeneille lapsille ja nuorille ei kuitenkaan ole saatavilla systemaattista tukea Suomessa.

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö eli Itla pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen edistämällä näyttöön perustuvan, ennaltaehkäisevän mielenterveystyön Teaching Recovery Techniques (TRT)-menetelmän käyttöönottoa. Itlan perustaman kansallisen asiantuntijaryhmän tavoitteena on kouluttaa ja juurruttaa TRT-menetelmää käyttöön koko Suomessa.

Selviytymiskeinojen harjoittelua turvallisessa ryhmässä

Children and War Foundation -säätiön kehittämää TRT-menetelmää toteutetaan ryhmämuotoisesti ja se sopii hyvin esimerkiksi kouluympäristöön. Ryhmissä kaksi menetelmään koulutettua ohjaajaa opettavat 8–18-vuotiaille lapsille ja nuorille keinoja traumaoireiden kanssa selviytymiseen. Ryhmissä harjoitellaan yleisimpien traumaoireiden lievittämiseen liittyviä taitoja, kuten mieleen tunkeutuvien muistojen hallitsemista ja hengityksen rauhoittamista sekä traumasta muistuttavien asioiden asteittaista kohtaamista. Ohjaajat tapaavat myös lasten vanhempia. Vanhempien tapaamisten tavoitteena on kertoa yleisimmistä traumaoireista ja lisätä vanhempien keinoja lastensa auttamiseen.

Traumaoireet koetaan usein hallitsemattomiksi ja ylivoimaisiksi. TRT-menetelmän tavoitteena on palauttaa lapsille ja nuorille kokemus siitä, että he hallitsevat itse tunteitaan ja ajatuksiaan. Ryhmämuotoisen TRT-menetelmän tarkoituksena on myös painottaa lapsille, että heidän reaktionsa traumaattisiin kokemuksiin ovat normaaleja ja että muutkin sodan kokeneet lapset ja nuoret voivat reagoida samankaltaisesti.

TRT-menetelmä perustuu traumakeskeiseen kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan ja sitä on tutkittu muun muassa Palestiinassa, Thaimaassa ja Australiassa. Menetelmä on saanut vahvan dokumentoidun näytön Kasvun tuki -tietolähteessä. Menetelmä vähentää traumaperäisen stressihäiriön ja masennuksen oireita sekä traumaattista surua.

Koulutuksesta käyttöönottoon

Vuoden 2022 aikana Itlan tuella koulutettiin yli 60 ammattilaista TRT-menetelmän ohjaajiksi. Kahteen koulutukseen osallistui terveyden- ja sosiaalihuollon sekä koulujen ammattilaisia kahdeksasta maakunnasta. TRT-työn pääyhteistyökumppanit ovat Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalot Helsingissä, Espoossa, Turussa ja Tampereella sekä Oulun vastaanottokeskus. Vuonna 2022 Oulussa järjestettiin ensimmäinen ryhmä alakouluikäisille lapsille. Seuraava TRT-ryhmä käynnistyy Tampereen seudulla helmikuussa. Itla tukee TRT-ryhmien käynnistymistä kouluttamalla ja tarjoamalla työnohjausta ryhmänohjaajille, jotta mahdollisimman moni sotaa paennut lapsi ja nuori saisi tarvitsemaansa apua.

Lopuksi

Tarve trauman psykologisia haittoja ennaltaehkäisevälle työlle kasvaa jatkuvasti. Pakolaistaustaiset lapset ja nuoret ovat erityisen haavoittuva ryhmä, jonka kanssa työskentely vaatii ammattilaiselta traumatietoisuutta. Lähes neljäsosa pakolaistaustaisista lapsista ja nuorista sairastuu posttraumaattisen stressioireyhtymään, ja myös masennuksen ja ahdistuneisuushäiriöiden riski on korostunut. Varhaisella, tutkimukseen perustuvalla ja kohdennetulla tuella on mahdollista parantaa näiden lasten ja nuorten hyvinvointia.

-Lotta Heikkilä

Kirjoittaja työskentelee tutkimuskoordinaattorina Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiössä eli Itlassa. Alli Paasikiven säätiö on tukenut Itlan TRT-työtä rahoittamalla ilman huoltajia tulleiden alaikäisten ryhmien kanssa työskentelyyn suunnatun TRT-manuaalin kääntämisen englannista suomeen. Manuaali julkaistaan keväällä 2023.

Lähteet:

– Blackmore, R., Gray, K. M., Boyle, J. A., Fazel, M., Ranasinha, S., Fitzgerald, G., Misso, M & Gibson-Helm, M. (2020). Systematic review and meta-analysis: The prevalence of mental illness in child and adolescent refugees and asylum seekers. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 59(6), 705–714Muita uutisia