Metsämörri on satuhahmo, joka kutsuu lapset metsään leikkimään, liikkumaan ja oppimaan. 30 vuotta täyttävä Metsämörri halusi juhlistaa pyöreitä vuosia tietenkin metsäretkellä, ja saikin mukaansa huiman määrän lapsia.

Metsämörrin juhlaviikko vei 100 000 lasta metsään

Metsämörri on kotoisin Ruotsista, ja suomenkielisenä toimintaa on toteutettu Suomen Ladun koordinoimana vuodesta 1992. Tänä vuonna on vietetty suomenkielisen Metsämörrin 30-vuotisjuhlaa, jota Alli Paasikiven säätiö tukee. Metsämörritoiminnassa halutaan edistää lasten ja perheiden hyvinvointia ja lähiluonnossa liikkumista. Juhlavuoden tavoitteena oli mahdollistaa metsämörriretki 100 000 lapselle.

Luonto tekee hyvää lapsille ja aikuisille

Luonto tekee ihmiselle monella tavalla hyvää. Verenpaine alenee, stressi lievittyy, mieliala kohenee ja fyysinen aktiivisuus lisääntyy. Kosketus luontoon rikastuttaa myös mikrobistoa, vahvistaa immuunitasapainoa ja suojaa sairauksilta. Luonnossa liikkuessa luontosuhde vahvistuu, motoriset taidot kehittyvät ja itseluottamus kasvaa. Kun lapsille tarjoutuu mahdollisuus viettää aikaa metsässä, kasvaa heistä luontoa arvostavia ja ympäristöstään huolehtivia aikuisia. Aktiivinen yhdessäolo tukee hyvinvointia ja vahvistaa vuorovaikutussuhteita niin perheessä kuin varhaiskasvatusryhmässä.

Metsämörri innostaa luontoon

Metsämörri kannustaa iloiseen, elämykselliseen ja kiireettömään yhdessäoloon luonnossa. Metsämörritoiminta innostaa liikkumaan luonnossa ja heittäytymään luonnon tutkimiseen kaikin aistein, ympäri vuoden. 30 vuoden aikana Suomen Latu on kouluttanut yli 15 000 metsämörriohjaajaa. Kurssin käyneistä osa on yhdistysten lasten ja perheiden harrastustoiminnan ohjaajia, mutta valtaosa toimii kasvatuksen ja opetuksen parissa, erityisesti varhaiskasvatuksessa. Metsämörritoiminta on mainio tapa toteuttaa varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien tavoitteita. Sisällöt vastaavat myös nykypäivän kestävän kehityksen haasteisiin.

Yli 100 000 lasta metsämörriretkellä

Metsämörritoimintaa voi toteuttaa kouluttautumalla metsämörriohjaajaksi. Metsämörrin juhlavuonna retkiohjeita ja vinkkejä  jaettiin kaikkien kiinnostuneiden käyttöön, mikä innosti mukaan ison joukon osallistujia. Mukaan ilmoitettiin yli 5800 retkeä, joihin osallistui yli 104 000 lasta. Suurin osa retkistä toteutettiin varhaiskasvatuksessa, minkä lisäksi mukana oli mm. koululuokkia, iltapäiväkerhoryhmiä, perheiden omatoimisia retkiä sekä Suomen Ladun jäsenyhdistysten metsämörritapahtumia.

Juhlaviikon palautekyselyssä kiitettiin erityisesti helppoa, käyttövalmista materiaalia. 98% vastaajista kertoi aikovansa hyödyntää materiaalia juhlaviikon jälkeenkin. Samoin palautekyselyssä lukuisat vastaajat kertoivat innostuneensa niin, että haluavat kouluttautua metsämörriohjaajaksi. Valmiita metsäleikkivinkkejä on saatavilla myös Suomen Ladun lastentoiminnan somekanavilla, minkä toivotaan innostavan luontotoiminnan jatkamiseen juhlaviikon jälkeenkin.

On upeaa, että luonto oppimisympäristönä innostaa varhaiskasvatuksen ammattilaisia ja yhdistystoimijoita. “Mitä opin rakastamaan lapsena, sitä haluan myös aikuisena suojella”, on ympäristökasvatuksessa käytetty lause, joka kuvaa kauniisti myös metsämörritoiminnan ydintä – luonnon kunnioitusta ja suojelua myös tuleville sukupolville.

-Tuija Laitinen

Kirjoittaja työskentelee lastentoiminnan suunnittelijana Suomen Ladun Metsämörrin juhlavuoden hankkeessa, jota Alli Paasikiven säätiö on rahoittanut.Muita uutisia