Alli Paasikiven Säätiön hallitus myönsi kokouksessaan 15.11.2023 kehittämishankeapurahaa 13 hakijalle. Myöntöjen yhteissumma on 149.000 euroa.

Alli Paasikiven Säätiön hallitus myönsi kokouksessaan 15.11.2023 kehittämishankeapurahaa 13 hakijalle käytettäväksi vuoden 2024 aikana. Myöntöjen yhteissumma on 149.000 euroa.

Yli 8000 euron suuruinen avustus myönnettiin neljälle hakijalle.

Apurahat maksetaan kertaeränä tammikuun 2024 aikana, onnea kaikille apurahansaajille!

Apurahat myönnettiin seuraaville hakijoille:

 1. Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu ry: TÄNNE JUURTUNUT -kulttuurihyvinvointimallin pilotointi ja konseptointi. 20 000 e.
 2. Irti Huumeista ry: 5-Steps, viiden askelen menetelmä huumeita käyttävien ihmisten läheisten tueksi. 20 000 e.
 3. Suomen Perinataalimielenterveysyhdistys ry: Raskaus- ja vauva-ajan ahdistuneisuus- ja masennusoppaiden digitalisointi. 20 000 e.
 4. VIOLA väkivallasta vapaaksi ry: Perheiden turvallisia lähisuhteita vahvistava perheprosessityöskentely ja sitä tukevan jatkotyöskentelymallin kehittäminen LKK- menetelmään (Lasten kaltoinkohtelun katkaiseminen). 20 000 e.
 5. Familia ry: Rakkautta ja vanhemmuutta kahden kulttuurin perheessä – työkaluja kahden kulttuurin perhesuhteissa oleville ja ammattilaisille. 8000 e.
 6. FinFami Uusimaa ry – FinFami Nyland rf: Huoli perheessä – nuoren perheenjäsenen pahoinvoinnin vaikutus perheen kokonaishyvinvointiin. Ennaltaehkäisevän kurssitoiminnan kehittäminen syrjäytymisvaarassa olevien nuorten vanhemmille. 8000 e.
 7. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry: Hetki-ryhmä vanhemmille, jotka kokevat kehitysvammaisen lapsen tai nuoren haastavan käyttäytymisen kuormittavana ja koko perheen hyvinvointiin vaikuttavana. 6000 e.
 8. OCD Suomi ry: Toivoa ja voimaa vertaistuesta -Vertaistukiryhmä OCD-nuorille ja heidän vanhemmilleen, digitaalista ja lähitoimintaa. 8000 e.
 9. Sijaissisarusten vertais- ja vaikuttamisyhdistys Näkyvät ry: Pikkuilveksen matkassa – vertaiselliset prosessidraamatyöpajat sijaissisaruksille. 8000 e.
 10. Suomen Muslimifoorumi ry: NIYA-yhdessä paremmin hanke. 8000 e.
 11.  Suomen Vanhempainliitto: Tietoa ja tukea opettajaksi opiskeleville kodin ja koulun/päiväkodin yhteistyöstä – materiaalipaketit osaksi opettajankoulutusta: 8000 e.
 12. Uudenmaan CP-yhdistys – Nylands CP-förening ry: Perheiden hyvinvointia kulttuurista – kehitetään vammaisten lasten perheiden tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua yhteisölliseen toimintaan. 7000 e.
 13. Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset ry: Eläinavusteisen- ja luontotoiminnan kehittäminen perheille, joissa on mielenterveydenhaasteita ja neurokehityksellisiä häiriöitä. 8000 e.


Muita uutisia