Allin Säätiön hallitukseen on valittu kolme uutta jäsentä: varatuomari Päivi Huotari, dosentti Minna Säävälä ja lääketieteen lisensiaatti Liisa Viheriälä. Säätiö toivottaa uudet jäsenet lämpimästi tervetulleiksi!

Alli Paasikiven Säätiötä johtaa monialainen asiantuntijahallitus, jonka tehtävä kollektiivisesti huolehtia siitä, että säätiön toiminta on asianmukaisesti järjestetty ja säätiön sääntöjen mukainen tarkoitus toteutuu.
Vuonna 2022 hallitukseen valittiin kolme uutta jäsentä, jotka tuovat lisää vahvaa osaamista hallitukseen ja osaltaan parantavat Säätiön mahdollisuuksia toimia perheiden sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen turvallisuuden edistämikseksi tulevina vuosina.

Minna Säävälä (VTM, PhD) on helsinkiläinen sosiaali- ja kulttuuriantropologian dosentti. Hän on tutkimuksessaan keskittynyt erityisesti perheen, kulttuurisen monimuotoisuuden ja muuttoliikkeen, väestökysymysten ja lisääntymisen teemoihin. Minna toimii johtavana asiantuntijana työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskuksessa.

”Alli Paasikiven Säätiössä haluan edistää tutkimusta, joka luo uutta empiiristä tietoa lasten ja perheiden yhdenvertaisuudesta ja hyvinvoinnista monimuotoisuuden ja liikkuvuuden maailmassa.”

Päivi Huotari on espoolainen varatuomari, joka toimii Melan (Maatalousyrittäjien eläkelaitos) toimitusjohtajana. Hänen työtehtävänsä liittyvät sosiaalivakuutusturvan toteuttamiseen apurahalla työskentelevien tieteen ja taiteen harjoittajien sekä maatalousyrittäjien osalta. Päivi uskoo yhteistyön voimaan ja siihen, että eri näkökulmista rakentuu kokonainen kuva. Olennainen osa kaikesta hänen työstään on yhteistyötä valtionhallinnon, päättäjien, tieteen, kulttuurialan ja maaseudun toimijoiden kanssa.

”Alli Paasikiven Säätiössä voin olla osaltani edistämässä perheiden hyvinvointia ja edesauttaa tämän sosiaalisen turvallisuuden vahvistumista koko yhteiskunnassa”

Liisa Viheriälä on lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja lastenpsykoterapeutti Helsingistä. Pitkän työuransa hän on tehnyt pääasiassa HYKS lastenklinikalla, jossa hän vastasi lasten konsultaatio- ja yhteistyöpsykiatriasta, eli yleissairaalapsykiatriasta. Se on potilaiden kokonaisvaltaista hoitoa ja sen kehittämistä lääketieteen erikoisalojen sekä sosiaalitoimen kesken. Näistä teemoista hän on kirjoittanut useisiin lääketieteellisiin oppikirjoihin. Liisa on toiminut myös kouluttajana, työnohjaajana sekä lastensuojelun asiantuntijalääkärinä.
Liisan aktiivisuus ilmastokysymysten parissa liittyy keskeisesti lasten tulevaisuuteen, hän on Aktivistimummot-liikkeen perustajajäsen.

”Koulutukseni ja työurani liittyy suoraan lasten ja perheiden hyvinvointiin, ja niinpä toiminta Alli Paasikiven Säätiössä tuntuu tähän luontevalta jatkolta.”

Säätiön hallituksen muut jäsenet ovat:

Valtiotieteen tohtori Pekka perttula (pj.), dosentti Ismo Söderling (vpj.), professori Helena Kääriäinen, filosofian tohtori Elina Rantanen ja valtiotieteiden lisensiaatti Maria Kaisa Aula.

Säätiön säännöt löytyvät täältä: https://allinsaatio.fi/saatio/saannot/

 

Kuva: Minna Säävälä, Päivi Huotari ja Liisa Viheriälä.Muita uutisia