Teaching recovery techniques on Children and War Foundationin kehittämä ennaltaehkäisevän mielenterveystyön ryhmäinterventio traumalle altistuneille lapsille ja nuorille, sekä heidän vanhemmilleen. 

Alli Paasikiven Säätiö tukee sotatraumalle altistuneiden perheiden tueksi suunnatun TRT-menetelmän jalkauttamista ammattilaisten käyttöön Suomessa

Alli Paasikiven Säätiön hallitus on kokouksessaan 9.6.2022 päättänyt myöntää 10 000 euroa Children and War Foundationin manuaalin käännöstyölle (englanti-suomi). Manuaali liittyy traumakeskeiseen kognitiivisen käyttäytymisterapian mallin, eli Teaching recovery techniques (TRT)-menetelmän jalkauttamiseen ammattilaisten käyttöön Suomessa. Hanketta koordinoi Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö, Itla. Hankkeen käytännön toteutuksen pääyhteistyökumppaneita ovat Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalot ja Oulun vastaanottokeskus.

Teaching recovery techniques on Children and War Foundationin kehittämä ennaltaehkäisevän mielenterveystyön ryhmäinterventio sotatraumalle altistuneille lapsille ja nuorille, sekä heidän vanhemmilleen. Menetelmän tavoitteena on tukea sotatraumalle altistuneita toipumisessa ja parantaa selviytymistä jakamalla tietoa traumalle altistumisen vaikutuksista ja opettamalla keinoja niiden lievittämiseen ja hallintaan. Manuaalin käännöstyön avulla pyritään vahvistamaan varsinkin niiden ammattilaisten osaamista, jotka työssään kohtaavat sotaa kotimaastaan yksin pakenevia lapsia ja nuoria. Näiden lasten ja nuorten asema on erityisen haavoittuvainen.

Aikataulu käännöstyön toteutukselle on syys-lokakuu 2022.

Alli Paasikiven Säätiö on kevään 2022 aikana kartoittanut tapoja, joilla vahvistaa jo käynnissä olevaa toimintaa, joka vaikuttavasti ja tehokkaasti tukee perheitä kriisitilanteiden kohtaamisessa. Säätiön hallitus on päätöksellään erityisesti halunnut tukea pitkäjänteistä työtä, joka vahvistaa kykyä kohdata sodat ja yhteiskunnalliset kriisit myös tulevaisuudessa. TRT-menetelmälle perustuva ennaltaehkäisevän mielenterveystyön ryhmäinterventio sotatraumalle altistuneille lapsille ja nuorille on vahvan vaikuttavuusnäytön omaava menetelmä, jonka jalkauttaminen sotaa paenneiden lapsiperheiden arkeen vastaa tähän tarpeeseen. Alli Paasikiven Säätiö pyrkii pienenä säätiönä yhteistyössä muiden vahvojen toimijoiden kanssa tukemaan pysyvää yhteiskunnallista toimintaa ja osaamista, joka osaltaan edistää lapsiperheiden sosiaalista turvallisuutta yhteiskunnassa.

Alli Paasikiven Säätiön hallituksen puheenjohtaja Pekka Perttula perustelee päätöstä näin:

”Säätiömme halusi päätöksellään korostaa, että Ukrainan kriisi ei ole ensimmäinen tai viimeinen lapsiperheitä kohtaava kriisi, joten meillä on oltava valmiutta tukea ketterästi mutta vaikuttavasti perheitä silloin kun siihen on tarvetta”

 

 

 

 Muita uutisia