Alli Paasikiven Säätiön tarkoitus on edistää perheiden sosiaalista turvallisuutta yhteiskunnassa. Apuraha on tarkoitettu Säätiön tarkoitusta edistävän toiminnan toteuttamiseen.
Hakuaika kulttuuri- ja kehittämishankkeisiin on avoinna 16.9.-2.10.2024.
  • Kulttuuriapuraha on vuoden kuluessa toteutettaville kulttuurihankkeille tarkoitettu apuraha. Kulttuuriapurahaa myönnettäessä katsotaan eduksi verkostoituminen ja yhteistyö usean toimijan kanssa.
  • Kehittämisapurahan tarkoitus on mahdollistaa uusien toimintamallien kehittäminen tai kokeilu, sekä tutkimustiedon soveltaminen käytäntöön. Hankkeet on toteutettava vuoden kuluessa avustuksen myöntämisestä.
  • Hakijoina voivat olla yleishyödylliset toimijat, kuten rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt.
  • Haku tapahtuu vain sähköisen järjestelmän kautta. Linkki apurahajärjestelmään: https://aps.apurahat.fi.
  • Myönnettävät apurahat ovat suuruudeltaan kulttuurihankkeiden osalta 5000 – 10 000 euroa ja kehittämishankkeiden osalta 8000 – 20 000 euroa.
  • Päätökset rahoitettavista hankkeista tehdään loppuvuodesta ja apurahat pyritään maksamaan heti vuoden alussa.

Vaadittavat liitteet ja muut ohjeet löytyvät täältä: kulttuuriapurahat ja kehittämisapurahat

Katso aiemmin myönnetyt apurahat täältä: https://allinsaatio.fi/apurahat/myonnetyt-apurahat/

Apurahoihin liittyvät tiedustelut: 044 491 5698 tai info@allinsaatio.fiMuita uutisia