Alli Paasikiven Säätiö jatkaa Synty-verkoston tukemista vuonna 2021

Kokonaishedelmällisyys laski Suomessa jyrkästi koko 2010-luvun, ja on nykyään selvästi EU:n keskimääräistä tasoa alhaisempi. Muutos aiempaan on suuri, ja syntyvyyden laskun syyt monilta osin vielä tuntemattomat.

Kokonaishedelmällisyys laski Suomessa jyrkästi koko 2010-luvun, ja on nykyään selvästi EU:n keskimääräistä tasoa alhaisempi. Muutos aiempaan on suuri, ja syntyvyyden laskun syyt monilta osin vielä tuntemattomat. Syntyvyyden laskun taustatekijöitä ja sen vaikutuksia on selvitettävä monialaisesti ilmiön ymmärtämiseksi ja väestön terveyden edistämiseksi. Suomalainen syntyvyyden tutkimuksen kenttä on kuitenkin ollut hajautunutta eri tieteenaloille, eikä vuorovaikutusta ole ollut riittävästi.

 

Tätä vajetta paikkaamaan Väestöliitto perusti vuonna 2020 Alli Paasikiven Säätiön tuella uuden Synty-tutkimusverkoston. Synty-verkosto yhdistää syntyvyyttä ja hedelmällisyyttä tutkivia eri alojen asiantuntijoita ympäri Suomen, sekä tuo tutkittua tietoa päättäjien ja koko väestön saataville. Vuonna 2021 säätiö jatkaa Synty-verkoston tukemista. Hedelmällisyystietoisuus on valittu Synty -verkoston vuoden 2021 pääteemaksi.

 

”Tutkimuksen perusteella tiedämme, että nuorilla aikuisilla on merkittäviä puutteita tiedoissa hedelmällisyyteen vaikuttavista tekijöistä sekä hedelmöityshoidoista ja niihin liittyvästä lainsäädännöstä. Monet nuoret aikuiset kokevat myös ahdistusta lastensaantia pohtiessaan, ja tarvitsemme parempia yhteiskunnallisia rakenteita tukemaan lastensaannin suunnittelua”, sanoo Väestöliiton tutkimusjohtaja Venla Berg.

 

Vuoden 2021 aikana verkosto tulee mm. järjestämään kuukausittaisia yhteistyötapaamisia verkoston jäsenten kesken, kehittämään viestintäänsä ja julkaisemaan kuukausittain Synty-blogikirjoituksen Väestöliiton blogin osana.

 

Lisätietoja:

Petra Kouvonen, asiamies, Alli Paasikiven Säätiö, petra.kouvonen@allinsaatio.fi, +358414552280

Henri Mikkola, tutkija ja Synty-verkoston koordinaattori, Väestöliitto

Henri.Mikkola@vaestoliitto.fi, +358 40 702 4496Muita uutisia